Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 3 Ljusnevägen mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 3 Ljusnevägen mm 1316 16,6% 42,4% 24,3% 16,7% 7,6% 47,8% 52,2% 1,4% 2,1%
Summa 1316 16,6% 42,4% 24,3% 16,7% 7,6% 47,8% 52,2% 1,4% 2,1%

http://www.val.se