Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 7 Skarpnäcks trädgårdsstad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 7 Skarpnäcks trädgårdsstad 1015 15,7% 39,3% 30,0% 15,1% 9,1% 49,0% 51,0% 0,8% 1,6%
Summa 1015 15,7% 39,3% 30,0% 15,1% 9,1% 49,0% 51,0% 0,8% 1,6%

http://www.val.se