Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 8 Enskededalen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 8 Enskededalen Ö 1057 14,6% 37,7% 25,0% 22,8% 6,6% 46,6% 53,4% 1,1% 1,2%
Summa 1057 14,6% 37,7% 25,0% 22,8% 6,6% 46,6% 53,4% 1,1% 1,2%

http://www.val.se