Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 9 Kärrtorp S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 9 Kärrtorp S 1149 15,6% 44,7% 24,2% 15,5% 5,0% 43,8% 56,2% 1,1% 1,6%
Summa 1149 15,6% 44,7% 24,2% 15,5% 5,0% 43,8% 56,2% 1,1% 1,6%

http://www.val.se