Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 11 Björkhagen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 11 Björkhagen Ö 1239 17,7% 39,3% 28,5% 14,5% 7,3% 45,2% 54,8% 1,0% 1,9%
Summa 1239 17,7% 39,3% 28,5% 14,5% 7,3% 45,2% 54,8% 1,0% 1,9%

http://www.val.se