Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 12 Björkhagen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 12 Björkhagen V 1219 18,5% 40,2% 24,9% 16,3% 5,5% 44,0% 56,0% 1,1% 1,8%
Summa 1219 18,5% 40,2% 24,9% 16,3% 5,5% 44,0% 56,0% 1,1% 1,8%

http://www.val.se