Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 13 Björkhagen N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 13 Björkhagen N 1077 25,5% 49,8% 14,7% 10,0% 3,0% 50,3% 49,7% 1,2% 1,9%
Summa 1077 25,5% 49,8% 14,7% 10,0% 3,0% 50,3% 49,7% 1,2% 1,9%

http://www.val.se