Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 18 Skarpa by mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 18 Skarpa by mm 1379 20,7% 31,0% 31,0% 17,3% 9,4% 50,4% 49,6% 0,9% 2,2%
Summa 1379 20,7% 31,0% 31,0% 17,3% 9,4% 50,4% 49,6% 0,9% 2,2%

http://www.val.se