Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 23 Skarpnäck C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 23 Skarpnäck C 1238 21,5% 34,9% 28,5% 15,1% 10,0% 46,9% 53,1% 1,2% 2,9%
Summa 1238 21,5% 34,9% 28,5% 15,1% 10,0% 46,9% 53,1% 1,2% 2,9%

http://www.val.se