Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skarpnäck 27 Björkhagen mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skarpnäck 27 Björkhagen mellersta 1272 16,6% 45,8% 22,9% 14,8% 5,3% 45,4% 54,6% 1,3% 2,3%
Summa 1272 16,6% 45,8% 22,9% 14,8% 5,3% 45,4% 54,6% 1,3% 2,3%

http://www.val.se