Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 1 Hässelby Strand V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 1 Hässelby Strand V 1405 16,8% 29,8% 27,0% 26,3% 4,5% 50,8% 49,2% 0,7% 9,6%
Summa 1405 16,8% 29,8% 27,0% 26,3% 4,5% 50,8% 49,2% 0,7% 9,6%

http://www.val.se