Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 3 Hässelby Strand N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 3 Hässelby Strand N 1457 28,2% 32,2% 20,5% 19,1% 6,7% 46,7% 53,3% 1,5% 2,7%
Summa 1457 28,2% 32,2% 20,5% 19,1% 6,7% 46,7% 53,3% 1,5% 2,7%

http://www.val.se