Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 4 Hässelby Strand Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 4 Hässelby Strand Ö 1403 23,4% 29,3% 20,6% 26,7% 6,6% 47,2% 52,8% 0,8% 3,2%
Summa 1403 23,4% 29,3% 20,6% 26,7% 6,6% 47,2% 52,8% 0,8% 3,2%

http://www.val.se