Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 8 Hässelby Gård C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 8 Hässelby Gård C 1185 23,0% 34,8% 21,9% 20,3% 6,9% 50,5% 49,5% 1,2% 2,8%
Summa 1185 23,0% 34,8% 21,9% 20,3% 6,9% 50,5% 49,5% 1,2% 2,8%

http://www.val.se