Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 9 Hässelby Gård V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 9 Hässelby Gård V 1140 23,8% 37,9% 21,4% 16,9% 9,1% 51,8% 48,2% 1,6% 2,6%
Summa 1140 23,8% 37,9% 21,4% 16,9% 9,1% 51,8% 48,2% 1,6% 2,6%

http://www.val.se