Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 10 Hby Villastad mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 10 Hby Villastad mellersta 1531 15,5% 34,0% 29,1% 21,4% 10,3% 48,5% 51,5% 0,7% 2,0%
Summa 1531 15,5% 34,0% 29,1% 21,4% 10,3% 48,5% 51,5% 0,7% 2,0%

http://www.val.se