Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 11 Hässelby Villastad V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 11 Hässelby Villastad V 1265 15,1% 31,3% 26,0% 27,6% 10,4% 49,4% 50,6% 0,6% 2,1%
Summa 1265 15,1% 31,3% 26,0% 27,6% 10,4% 49,4% 50,6% 0,6% 2,1%

http://www.val.se