Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 17 Hässelby Villastad NÖ 863 14,7% 33,1% 25,5% 26,7% 8,8% 49,7% 50,3% 0,5% 1,9%
Summa 863 14,7% 33,1% 25,5% 26,7% 8,8% 49,7% 50,3% 0,5% 1,9%

http://www.val.se