Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 18 Smedshagen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 18 Smedshagen 1081 28,1% 39,0% 22,8% 10,0% 12,7% 45,1% 54,9% 1,6% 4,6%
Summa 1081 28,1% 39,0% 22,8% 10,0% 12,7% 45,1% 54,9% 1,6% 4,6%

http://www.val.se