Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hässelby 20 Hässelby mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hässelby 20 Hässelby mellersta 1287 24,6% 31,7% 15,5% 28,3% 8,3% 47,6% 52,4% 0,8% 2,2%
Summa 1287 24,6% 31,7% 15,5% 28,3% 8,3% 47,6% 52,4% 0,8% 2,2%

http://www.val.se