Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 2 Nybohov Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 2 Nybohov Ö 754 29,8% 33,8% 18,4% 17,9% 6,5% 49,1% 50,9% 1,1% 2,8%
Summa 754 29,8% 33,8% 18,4% 17,9% 6,5% 49,1% 50,9% 1,1% 2,8%

http://www.val.se