Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 4 Gröndal C

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 4 Gröndal C 1161 17,3% 46,1% 22,5% 14,1% 4,0% 48,0% 52,0% 1,1% 3,7%
Summa 1161 17,3% 46,1% 22,5% 14,1% 4,0% 48,0% 52,0% 1,1% 3,7%

http://www.val.se