Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 6 Ekensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 6 Ekensberg 1266 15,4% 35,7% 28,8% 20,1% 5,6% 48,1% 51,9% 1,7% 1,9%
Summa 1266 15,4% 35,7% 28,8% 20,1% 5,6% 48,1% 51,9% 1,7% 1,9%

http://www.val.se