Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 7 Gröndal N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 7 Gröndal N 1495 15,5% 38,7% 29,0% 16,8% 5,8% 46,7% 53,3% 1,1% 2,4%
Summa 1495 15,5% 38,7% 29,0% 16,8% 5,8% 46,7% 53,3% 1,1% 2,4%

http://www.val.se