Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 8 Aspudden Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 8 Aspudden Ö 1342 24,3% 46,3% 18,0% 11,3% 5,8% 49,3% 50,7% 1,0% 2,8%
Summa 1342 24,3% 46,3% 18,0% 11,3% 5,8% 49,3% 50,7% 1,0% 2,8%

http://www.val.se