Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 11 Vinterviken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 11 Vinterviken 1080 16,5% 37,7% 29,8% 16,0% 7,6% 45,9% 54,1% 0,6% 1,3%
Summa 1080 16,5% 37,7% 29,8% 16,0% 7,6% 45,9% 54,1% 0,6% 1,3%

http://www.val.se