Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 15 Svandammen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 15 Svandammen 1406 18,1% 58,9% 15,1% 7,8% 4,6% 50,3% 49,7% 1,2% 3,3%
Summa 1406 18,1% 58,9% 15,1% 7,8% 4,6% 50,3% 49,7% 1,2% 3,3%

http://www.val.se