Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 17 Korpmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 17 Korpmossen 1075 19,4% 46,2% 20,9% 13,4% 6,4% 52,7% 47,3% 1,2% 1,6%
Summa 1075 19,4% 46,2% 20,9% 13,4% 6,4% 52,7% 47,3% 1,2% 1,6%

http://www.val.se