Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 18 Västberga V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 18 Västberga V 1304 32,7% 58,3% 6,5% 2,5% 4,4% 51,9% 48,1% 1,5% 0,5%
Summa 1304 32,7% 58,3% 6,5% 2,5% 4,4% 51,9% 48,1% 1,5% 0,5%

http://www.val.se