Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 20 Hägerstensåsen Ö 1463 22,1% 47,6% 17,6% 12,6% 4,0% 46,8% 53,2% 1,0% 2,7%
Summa 1463 22,1% 47,6% 17,6% 12,6% 4,0% 46,8% 53,2% 1,0% 2,7%

http://www.val.se