Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 21 Hägerstensåsen V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 21 Hägerstensåsen V 1400 22,6% 45,9% 16,1% 15,4% 4,9% 47,0% 53,0% 1,4% 2,3%
Summa 1400 22,6% 45,9% 16,1% 15,4% 4,9% 47,0% 53,0% 1,4% 2,3%

http://www.val.se