Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 23 Hägerstenshamnen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 23 Hägerstenshamnen 1480 12,2% 51,3% 20,5% 16,0% 4,4% 45,9% 54,1% 0,7% 0,9%
Summa 1480 12,2% 51,3% 20,5% 16,0% 4,4% 45,9% 54,1% 0,7% 0,9%

http://www.val.se