Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 24 Axelsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 24 Axelsberg 1387 15,9% 32,7% 25,5% 26,0% 8,4% 48,3% 51,7% 0,6% 3,2%
Summa 1387 15,9% 32,7% 25,5% 26,0% 8,4% 48,3% 51,7% 0,6% 3,2%

http://www.val.se