Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 27 Mälarhöjden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 27 Mälarhöjden N 1397 15,0% 36,3% 27,3% 21,5% 8,4% 49,8% 50,2% 1,4% 3,0%
Summa 1397 15,0% 36,3% 27,3% 21,5% 8,4% 49,8% 50,2% 1,4% 3,0%

http://www.val.se