Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 28 Mälarhöjden S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 28 Mälarhöjden S 1654 17,5% 38,0% 28,8% 15,7% 10,3% 48,7% 51,3% 0,7% 1,9%
Summa 1654 17,5% 38,0% 28,8% 15,7% 10,3% 48,7% 51,3% 0,7% 1,9%

http://www.val.se