Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 29 Nybodahöjden-Årstaberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 29 Nybodahöjden-Årstaberg 1497 18,0% 59,7% 16,0% 6,3% 3,1% 50,4% 49,6% 0,9% 1,2%
Summa 1497 18,0% 59,7% 16,0% 6,3% 3,1% 50,4% 49,6% 0,9% 1,2%

http://www.val.se