Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 30 Trekanten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 30 Trekanten 866 14,4% 33,3% 24,4% 27,9% 5,5% 47,5% 52,5% 1,4% 2,9%
Summa 866 14,4% 33,3% 24,4% 27,9% 5,5% 47,5% 52,5% 1,4% 2,9%

http://www.val.se