Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 31 Årstaäng

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 31 Årstaäng 1234 17,9% 58,6% 16,9% 6,6% 3,6% 51,1% 48,9% 0,7% 1,0%
Summa 1234 17,9% 58,6% 16,9% 6,6% 3,6% 51,1% 48,9% 0,7% 1,0%

http://www.val.se