Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 32 Sjövikskajen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 32 Sjövikskajen 1456 14,4% 55,4% 19,8% 10,4% 3,8% 49,6% 50,4% 1,1% 2,0%
Summa 1456 14,4% 55,4% 19,8% 10,4% 3,8% 49,6% 50,4% 1,1% 2,0%

http://www.val.se