Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 33 Aspudden N

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 33 Aspudden N 971 15,0% 46,2% 22,9% 15,9% 4,4% 46,5% 53,5% 0,9% 1,1%
Summa 971 15,0% 46,2% 22,9% 15,9% 4,4% 46,5% 53,5% 0,9% 1,1%

http://www.val.se