Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 34 Klubbacken mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 34 Klubbacken mm 970 27,1% 32,9% 21,8% 18,2% 6,6% 45,9% 54,1% 1,0% 2,9%
Summa 970 27,1% 32,9% 21,8% 18,2% 6,6% 45,9% 54,1% 1,0% 2,9%

http://www.val.se