Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 36 Västberga Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 36 Västberga Ö 1003 26,8% 37,2% 22,2% 13,8% 4,9% 54,1% 45,9% 0,8% 3,8%
Summa 1003 26,8% 37,2% 22,2% 13,8% 4,9% 54,1% 45,9% 0,8% 3,8%

http://www.val.se