Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 37 Årstadal S

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 37 Årstadal S 894 17,7% 65,9% 13,2% 3,2% 3,5% 48,9% 51,1% 1,0% 2,0%
Summa 894 17,7% 65,9% 13,2% 3,2% 3,5% 48,9% 51,1% 1,0% 2,0%

http://www.val.se