Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 38 Gösta Ekmans väg mm 1082 21,5% 44,0% 17,9% 16,5% 6,8% 47,0% 53,0% 1,2% 1,8%
Summa 1082 21,5% 44,0% 17,9% 16,5% 6,8% 47,0% 53,0% 1,2% 1,8%

http://www.val.se