Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 39 Liljeholmstorget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 39 Liljeholmstorget 943 14,7% 37,5% 19,0% 28,7% 5,0% 46,3% 53,7% 1,3% 1,5%
Summa 943 14,7% 37,5% 19,0% 28,7% 5,0% 46,3% 53,7% 1,3% 1,5%

http://www.val.se