Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 40 Hökmossen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 40 Hökmossen 979 32,6% 51,1% 10,0% 6,3% 4,0% 52,0% 48,0% 0,9% 1,6%
Summa 979 32,6% 51,1% 10,0% 6,3% 4,0% 52,0% 48,0% 0,9% 1,6%

http://www.val.se