Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hägersten 41 Aspudden mellersta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hägersten 41 Aspudden mellersta 1237 20,6% 51,1% 17,1% 11,2% 3,0% 45,5% 54,5% 1,1% 2,7%
Summa 1237 20,6% 51,1% 17,1% 11,2% 3,0% 45,5% 54,5% 1,1% 2,7%

http://www.val.se