Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 1 Bredäng NÖ

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 1 Bredäng NÖ 1306 19,2% 35,6% 25,4% 19,8% 7,7% 49,7% 50,3% 1,4% 10,7%
Summa 1306 19,2% 35,6% 25,4% 19,8% 7,7% 49,7% 50,3% 1,4% 10,7%

http://www.val.se