Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 2 Bredäng NV

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 2 Bredäng NV 1159 22,4% 34,9% 22,7% 20,0% 9,0% 48,5% 51,5% 0,7% 2,8%
Summa 1159 22,4% 34,9% 22,7% 20,0% 9,0% 48,5% 51,5% 0,7% 2,8%

http://www.val.se