Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skärholmen 3 Bredäng V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skärholmen 3 Bredäng V 1368 19,7% 31,4% 25,2% 23,7% 8,8% 45,2% 54,8% 1,0% 3,1%
Summa 1368 19,7% 31,4% 25,2% 23,7% 8,8% 45,2% 54,8% 1,0% 3,1%

http://www.val.se